Úvod

Chcete si vylepšit kvalitu svého bydlení a využít jedine?nou p?íležitost jak od státu získat peníze ?
Zajistíme vše pot?ebné, abyste získali státní dotaci.

Kontaktujte naši firmu.

P?ipravíme:
- vypracování autorizovaného projektu
- cenovou nabídku na okna, dve?e a zateplení v?etn? provedení
- solární panely v?etn? provedení
- kotle na biomasu v?etn? provedení
- postaráme se Vám o získání úv?ru
- vypln?ní všech pot?ebných formulá?? - p?edání veškeré pot?ebné dokumentace na Státní fond životního prost?edí

Dnes už má na státní dotaci nárok každý!

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz