Společnost Starmon

je zařazena do seznamu

odborných dodavatelů

dotačního programu

zelenĂĄ ĂşsporĂĄm

obrazek obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6 obrazek7
  logo-oknaeu

  logo-slovaktual

  logo-roto

  logo-isotra      logo-vbh

72mm hliníková okna

s p?erušeným tepelným mostem

Hliníková okna z trojkomorového profilového systému Heroal 110 E o stavební hloubce 72 mm a osazená izola?ními dvojskly s Ug = 1,1 W.m-1.K-1 ?i ješt? lépe izola?ními trojskly s Ug = 0,8 nebo 0,6 W.m-2.K-1 a teplým meziskelním ráme?kem TGI nebo Swisspacer se vyzna?ují výbornými tepeln? izola?ními schopnostmi s významným omezením rizika povrchových kondenzací.

Standardn? využívaný systém st?edového t?sn?ní ve funk?ní spá?e mezi rámem a k?ídlem (dvoustup?ový t?snící system) zabezpe?uje vysokou odolnost oken proti zatékání, kvalitní celoobvodové kování MACO Multimatic (v?etn? mikroventilace i pojistky proti chybné manipulaci) umož?uje jejich velmi snadné a pohodlné užívání.

Okna moderního designu se dodávají v libovolných barevných odstínech škály RAL nebo v jednostranných ?i oboustranných barevných úpravách laminací folií v imitacích dekor? d?eva - (www.laminum.sk)

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz