Společnost Starmon

je zařazena do seznamu

odborných dodavatelů

dotačního programu

zelenĂĄ ĂşsporĂĄm

obrazek obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6 obrazek7
  logo-oknaeu

  logo-slovaktual

  logo-roto

  logo-isotra      logo-vbh

Úvod

spol. STARMON s. r. o. je dodavatelem plastových, d?ev?ných a hliníkových oken a dve?í, plastových a d?ev?ných st?ešních oken, zimních zahrad, sloupko-p?í?kových fasád a celou ?adou dopl?kového sortimentu (parapety, žaluzie, sít? proti hmyzu, p?edokenní rolety, apod.)

Zajiš?ujeme kompletní služby v rámci realizace vým?ny oken a dve?í (dopravu, demontáž, montáž, ekologickou likvidaci oken a stavební suti a zednické zapravení).

Naší strategií je orientace na konkrétního zákazníka, osobní p?ístup, minimalizace dodacích lh?t výrobk? v té nejlepší kvalit? a za dostupné ceny.

Na t?chto webových stránkách Vás chceme d?kladn?ji seznámit s nabízeným sortimentem.

V p?ípad? Vašeho zájmu nás p?ij?te navštívit do naší vzorkové prodejny, ul. Zám?stí 7 (vedle restaurace U Zvon?) v Chocni, kde si m?žete prohlédnout a vyzkoušet funk?ní vzorky oken, dve?í a dopl?kového p?íslušenství.

od 6.6.2011 je naše vzorková prodejna na adrese Zám?stí 7, Choce? vedle restaurace "U Zvon?"
Odkaz na mapu!

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz