Společnost Starmon

je zařazena do seznamu

odborných dodavatelů

dotačního programu

zelenĂĄ ĂşsporĂĄm

obrazek obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6 obrazek7
  logo-oknaeu

  logo-slovaktual

  logo-roto

  logo-isotra      logo-vbh

5 komorová plastová okna

s trojitým t?sn?ním
s izola?ním dvojsklem ?i s 6-ti komorovým k?ídlem a strukturáln? vlepeným izola?ním dvojsklem


Plastová okna z p?tikomorového profilového systému Aluplast IDEAL 5000 o stavební hloubce 70 mm a osazená izola?ními dvojskly s Ug = 1,1 W/m2K a teplým meziskelním ráme?kem TGI nebo Swisspacer se vyzna?ují velmi dobrými tepeln? izola?ními schopnostmi s omezením rizika povrchových kondenzací. Standartn? využívaný systém st?edového t?sn?ní s celkem 3 t?sn?ními ve funk?ní spá?e mezi rámem a k?ídlem (dvoustup?ový t?snící systém) zabezpe?uje vysokou odolnost oken proti zatékání, kvalitní celoobvodové kování MACO Multimatic (v?etn? mikroventilace i pojistky proti chybné manipulaci) umožnuje jejich velmi snadné a pohodlné užívání.Okna elegantního "elegance" designu vyztužená bohat? dimenzovanými ocelovými pozinkovanými výztužnými profily se dodávají v barv? bílé nebo v jednostranných ?i oboustranných barevných úpravách laminací folií v barvách RAL nebo v moderních imitacích dekoru d?eva - (www.laminum.sk)8 komorová plastová okna


s trojitým t?sn?ním
a izola?ním trojsklem ?i se strukturáln? vlepeným izola?ním trojsklem


Plastová okna z pln? osmikomorového profilového systému Aluplast IDEAL 8000 o stavební hloubce 86 mm a osazená izola?ními trojskly s Ug = 0,6 W/m2K a teplým meziskelním ráme?kem TGI nebo Swisspacer nemají v soucasné dob? na trhu díky svým tepeln? izola?ním schopnostem se zásadním omezením rizika povrchových kondenzací srovnatelnou konkurenci. Standardn? využívaný systém st?edového t?sn?ní s celkem 3 t?sn?ními ve funk?ní spá?e mezi rámem a k?ídlem (dvoustupnový t?snící system) zabezpe?uje vysokou odolnost oken proti zatékání, kvalitní celoobvodové kování MACO Multimatic (v?etn? mikroventilace i pojistky proti chybné manipulaci) umož?uje jejich velmi snadné a pohodlné užívání. Okna velmi líbivého "oblého" designu vyztužená bohat? dimenzovanými ocelovými pozinkovanými výztužnými profily se dodávají v barv? bílé nebo v jednostranných ?i oboustranných barevných úpravách laminací folií v barvách RAL nebo v moderních imitacích dekoru d?eva “ (www.laminum.cz)

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz